FRITZ BENZEN / Type VI No 1 til ? / katalog over kendte kort i Type VI
LISE WOLLER-NIELSEN