FRITZ BENZEN / Type VI No 1 til ? / katalog over kendte kort i Type VI
Lise Woller-Nielsen  | lise@woller-nielsen.dk