FRITZ BENZEN / Type IV No 1-250 og 601-675 / katalog over kendte postkort type IV
Lise Woller-Nielsen  | lise@woller-nielsen.dk